• Svenska
  • English

Hitta hit / Besöksinformation


View Larger Map

Hitta till Skulptur i Pilane / Tjörn. Från Göteborg, tag E6 norrut. Tag av vid Stenungssund och håll mot Tjörn. Efter Tjörnbron, tag vänster vid trafikljusen och följ väg 169 i riktning mot Skärhamn. I höjd med Wallhamn, tag höger mot Kållekärr och Kyrkesund. Passera Kållekärr och följ därefter brunvita sevärdhetsskyltar ”Pilane gravfält” i riktning mot Kyrkesund. Åker du buss till Pilane så är närmsta busshållplats Basteröd. 

Öppettider. Den årliga skulpturutställningen pågår 18 maj t.o.m. 29 september 2019, öppet alla dagar 9-19 (i september 10-17). Övrig tid på året kan du fritt besöka det vackra kulturlandskapet, se de mångtusenåriga fornlämningarna samt vår samling av permanenta skulpturer.

Entré skulpturutställningen. Vuxna 140 kr. Pensionär och student 120 kr. Säsongskort 280 kr. Barn och ungdom under 15 år fri entré i sällskap av vuxen. 

Kontantfritt. Betalning endast med betalkort, de vanligaste betalkorten accepteras.

Pilane Museum Kafé. Vårt tidigare gårdskafé har ersatts av Pilane Museum Kafé som är beläget i anslutning till entrén. Kaféet är öppet alla dagar 10-18. Kaféet är kontantfritt.

Picknick. Du får gärna ha med egen fikakorg till Pilane men du får inte picknicka på eller intill skulpturerna eftersom det kan störa upplevelsen för dina medbesökare. Tänk också på att det är förbjudet att mata djuren. Det är inte tillåtet att ta med egen mat eller dryck till Pilane Museum Kafé.

Rök- och eldningsförbud. Det är ej tillåtet att uppföra eld eller grilla inom utställningsområdet eller på parkeringsplatserna. Det är även förbjudet att röka och att slänga cigarettfimpar inom utställningsområdet.

Guidade turer. Guidning erbjuds onsdagar och lördagar under perioden 26 juni t.o.m. 31 augusti 2019, start 12.00. Ta chansen att fördjupa din kunskap om Pilanes historia, den fantastiska naturen och nutidskonsten. Guidningen tar cirka 1,5 timma och kostar 220 kr per person inklusive entréavgiften. Medföljande barn under 15 år gratis.

Egen guide. Utöver dessa fasta guidningar så kan du boka egen guide för större eller mindre sällskap. Kostnaden för egen guide är 1.590 kr inkl moms. Tillkommer entréavgifter enligt ovan. Egen guide kan du boka på info@pilane.org.

Skolklasser. Endast i grupper om max 10 elever per lärare/vuxen. Obligatorisk bokning av guide/vakt (1.590 kr) via e-post minst 1 vecka innan planerat besök. I samband med bokningen skall bekräftas att skolan är ekonomiskt ansvarstagande under besöket.

Säkerhet/klätterförbud. Som vuxen ansvarar du för dina barns säkerhet och för att varken barnen eller skulpturerna kommer till skada. Observera särskilt att det är förbjudet att klättra på skulpturerna.  Klätterförbudet gäller samtliga verk. Som förälder måste du ha uppsyn över dina barn och du är ekonomiskt ansvarig för skador på konstverken som kan uppstå på grund av att klätterförbudet inte iaktagits. Det är också förbjudet att klättra upp på grindar och stängsel som omger området. Observera att övre delen av stängslet är strömförande.

Tillgänglighet. Utställningsområdet är ingen park med iordningställda vägar utan ett levande beteslandskap där man rör sig fritt eller på upptrampade stigar över ängar och berg. Rejäla skor rekommenderas och vid regnväder stövlar. Delar av området är mycket kuperat och skall man nå konstverken längst uppe på berget så bör man ha god kondition och rörlighet. Följ de anvisningar som finns angående säkra gångstigar. För besökare med sämre rörlighet finns möjlighet att röra sig relativt obehindrat i områdets centrala del varifrån man kan överblicka flertalet konstverk.  

Hundar. Hundar kan också vara konstintresserade och det är tillåtet att ta med kopplad hund till utställningen. Givetvis måste du ha med dig bajspåsar och samla upp eventuella kvarlämningar. Trist att vi skall behöva skriva det men lika självklart är att du inte får slänga påsarna i naturen eller i våra toaletter. Påsarna kan läggas i en spann som finns intill entréboden.

En ren natur. Precis som när du annars är ute i den vilda naturen så ansvarar du själv för ditt eventuella skräp. Pilane är ett levande beteslandskap och det finns inga papperskorgar inom området - det du tar med dig in får du ta med dig ut. Skulle du upptäcka någon fimp eller annat skräp är vi mycket tacksamma för din hjälp om du har möjlighet att plocka upp det och slänga det i soptunnorna vid entrén.

Toaletter. Bajamajor finns på parkeringsplatsen och vid gårdskaféet. Det är förbjudet att slänga hundpåsar, blöjor eller annat skräp i toaletterna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS
GS84 DD (LAT, LONG)
58.02978, 11.55597

WGS84 DMS (LAT, LONG)
N 58° 1' 47.22" E 11° 33' 21.48"

WGS84 DDM (LAT, LONG)
N 58° 1.7870', E 11° 33.3579'

RT90
6441872.431, 1249039.293

SWEREF99 TM
6437213.122, 296648.713Koo